fbpx

Gladiator Detailing
Poliranje vozila

Proces poliranja vozila sastoji se iz više faza, prvenstveno vozilo je potrebno detaljno oprati, nakon toga neophodno je dekontaminirati kompletan eksterijer i eliminisati prisustvo čestica gvožđa, katrana i sličnih kontaminanata koji su se implementirali u sam lak. Nakon navedenih koraka vozilo je spremno za korekciju laka, odnosno poliranje. Korekcija laka se može izvesti sa jednim ili više prelaza, imajući u vidu da što je veći broj prelaza, to je korekcija laka učinkovitija. Kada smo postigli željeni nivo i izgled vozila doveli do savršenog stanja, prelazimo na poslednji korak, a to je zaštita eksterijera, ovo predstavlja ujedno i najvažniju fazu ovog postupka. Razlog tome je postojaniji sjaj i otpornost laka na hemisjke i ostale spoljašne uticaje, kao i dugotrajnost postignutih rezultata. Sintetičke, polimerne i keramičke zaštite očuvaće eksterijer vašeg vozila dug vremenski period, u rasponu od dva meseca pa sve do 2 godine, u zavisnosti za koju zaštitu se opredelite.

Detaljno pranje

Detaljno pranje je proces profesionalnog čišćenja vozila, koji se u potpunosti mora obaviti bez nanošenja mikro oštećenja na laku i sjajnim površinama eksterijera. Prilikom klasičnih pranja, malo se vodi računa o samom stanju laka i kao jedini cilj postavlja se činjenje vozila prividno čistim. Takođe se taj proces često izvodi neprofesionalno i sa neadekvatnom opremom, što dalje dovodi do oštećenja laka u vidu riseva, neretko i ogrebotina, koje vremenom postaju sve intenzivnije i vidljivije. Kako bi to sprečili, naše detaljno pranje, sastoji se iz niza profesionalnih radnji, od kojih je početna pranje pod pritiskom, prilikom koga se veći deo nečistoće odstranjuje sa vozila. Druga faza je bezkontaktno pranje aktivnom penom, koja ima ulogu da odstrani uporniju prljavštinu i uz pomoć gravitacje, bezbednim putem, istu ukloni sa vozila. Treća faza je hemijska dekontaminacija kompletnog eksterijera, gde se odstranjuju i najtvrdokornije čestice kontaminanata. Mnogi bi ovde podvukli liniju, ali naš centar ide još jedan korak dalje i pristupa se ručnom pranju, uz korišćenje najfinijih rukavica za profesionalno pranje koje su apsolutno bezbedne i ne ostavljaju nikakva mikro oštećenja. Završna faza je sušenje, koje se obavlja profesionalnim peškirima, isključivo za tu namenu, u kombinaciji sa vazdušnim pištoljem. Kompletna oprema, za svaku fazu detaljnog pranja, se redovno održava i za svako vozilo mora biti u potpunosti čista. Navedeni proces izvodimo profesionalnom aparaturom u kombinaciji sa visokokvalitetnim preparatima, svetskog nivoa. U ovu uslugu spada i osnovno usisavanje vozila.

Dekontaminacija eksterijera

Dekontaminacija eksterijera je jedna od metoda fizičke dekontaminacije vozila uz pomoć specijalnih preparata nalik glini ili plastelinu. Ova vrsta dekontaminacije je obavezna pred postupak poliranja na vozilima sa srednjim i teškim stepenom kontaminiransoti laka, česticama gvožđa, katrana, smole i sličnog. Postupak se vrši uz pomoć posebnog lubrikanta Gyeon lube kako bi glina sa lakoćom klizila po eksterijeru i sa lakoćom otklonila i najmanje čestice kontaminacije.

Jednoslojno poliranje

Jednoslojno poliranje auta se izvodi jednim prelazom koristeći Gyeon Compound ili po potrebi nekom finijom pastom ako se radi o novom vozilu. Jednoslojno poliranje se uglavnom preporučuje za nova vozila, a neretko se može izvesti i na starijim vozilima, gde se postižu zadivljujući rezultati.

Takođe, ovo je naša preporuka za vozila koja se spremaju za prodaju, jer će im jednoslojno poliranje znatno poboljšati izgled i vratiti sjaj.

Troslojno poliranje

Pri troslojnom poliranju izvode se tri prelaza Gyeon pastama različite gradacije. Prvenstveno se grubljim pastama otklanjaju oštećenja u vidu ogrebotina, riseva, holograma i slično, potom se u sledećim koracima podiže sjaj i dubina boje gde se lak dovodi u perfektno stanje. Ovim postupkom eksterijer Vašeg vozila vratićete u fabričko stanje i uz neku od zaštita koje nudimo, istaćićete ga od svih ostalih jer će pleniti intenzivnom bojom, sjajem i celokupnim izgledom. Apsolutna preporuka za sve vlasnike koji žele najbolje od svog vozila.

Višeslojno poliranje

Pri višeslojnom poliranju izvodi se šest ili više prelaza kompletnom paletom Gyeon pasti. Tom prilikom se eliminišu apsolutno sve nepravilnosti i oštećenja koji su u domenu koreckije laka odnosno poliranja. Ovaj proces preporučujemo vlasnicima koji žele da njihovo vizilo izgleda kao da je izašlo iz izložbenog salona. Vozilo se dovodi do apsolutnog savršenstva što ukazuje i činjenica da se ovakav postupak koristi na detailerskim takmičenjima gde se vodi računa o najsitnijim detaljima i gde ne sme postojati greska. Rezultati višeslojne korekcije laka su očaravajući i u kombinaciji sa kvarcno keramičkim premazom ponovo ćete se zaljubiti u Vaše vozilo kao i prvog dana kada ste ga kupili. Apsolutna preporuka za vlasnike koji teže perfekciji i savršenstvu.

Ispiranje i sušenje

Radi otklanjanja ostataka prašine nastale prilikom poliranja vozila, potrebno je automobil detaljno isprati, gde se posebno obraća pažnja na svaki spoj i usek kako bi se prašina potpuno uklonila sa eksterijera. Završna faza je sušenje vozila koja se mora obavljati maksimalno profesionalno kako bi se očuvao lak vozila I kako ne bi došlo do novih mikro-oštećenja na istom. Uglavnom se većina riseva koje zatičemo na vozilima koja nas posete, upravo stvaraju zbog neadekvatnog pristupa ovom koraku. U našem centru ovaj process obavljamo potpuno bezbedno, specijalnim Gyeon peškirima isključivo za svrhu sušenja vozila kao I vazdušnom metodom, gde se vozilo suši bezkontaktno.

Cenovnik

Izaberite paket usluga

Ponosni smo činjenicom da smo uspeli da kvalitet usluga koje dobijaju automobili poput Ferarija, donesemo kod nas i da pritom cene prilagodimo našim uslovima.